• architektonické studie
  • dokumentace pro územní rozhodnutí
  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro ohlášení stavby
  • dokumentace pro výběr zhotovitele
  • dokumentace pro realizaci stavby
  • dokumentace skutečného provedení
  • autorský dozor
  • inženýring

„Kvalitní projekt je prvním předpokladem kvalitní stavby“

Czech Projekt s.r.o. je projekční kancelář působící již řadu let v oblasti pozemních a průmyslových staveb včetně spolupráce se zahraničními architekty na rezidenčních projektech obytných komplexů a staveb občanské vybavenosti doma i v zahraničí. Společnost zajišťuje kompletní servis ve fázi projektové a inženýrské přípravy staveb – počínaje poradenskou činností při výběru vhodného pozemku, přes následnou projekční činnost ve všech fázích od studie až po realizační dokumentaci, zajištění inženýrské činnosti „na klíč“, pomoc při výběru zhotovitele až po autorský dozor na stavbě při její realizaci.
V portfoliu firmy je na poli bytové výstavby řada realizací moderních bytových domů splňujících i ty nejnáročnější požadavky na kvalitní a atraktivní bydlení. Se stejnými nároky na kvalitu jsou realizovány projekty rodinných domů s důrazem na individuální požadavky investorů při zaměření na stále aktuálnější nízkoenergetickou náročnost budov.
V oblasti průmyslových staveb hovoří za Czech Projekt s.r.o. řada realizací výrobních a logistických objektů, u kterých je na pozadí technického charakteru prioritou jednoduchost v realizaci i provozu a funkčnost.
Samozřejmou součástí jednotlivých stupňů projektové dokumentace je zajištění všech profesních částí projektu spoluprací s léty ověřenými partnery z oborů speciálního zakládání, statiky, techniky a prostředí staveb, elektro, osvětlení, akustiky a dalších.

U každé zakázky je kladen důraz na individuální přístup při řešení potřeb a požadavků klienta. Výsledkem je tak komplexní nabídka služeb při realizaci investičního záměru klienta.

Sídlo společnosti

Czech Projekt s.r.o.
Nad Hřištěm 208
373 24 Římov
Mob. 00 420 606 626 130
IČ 45023981 DIČ CZ 45023981
www.czechprojekt.cz

Atelier

Czech Projekt s.r.o.
Lannova 10/208
370 01 České Budějovice
Tel. 00 420 386 351 151
Mob. 00 420 606 626 130
Fax 00 420 386 351 151